11.sınıf dil anlatım 97 98 99 100 101 102 103 104 105 cevapları

11.Sınıf Dil Anlatım Etkinlikleri

Sayfa 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları

1.kişiden kişiye değişir.
2.Denemeler insanların herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini ortaya koydukları fikir yazılarıdır.Nurullah Ataç'ın ''ben ülkesi''derken denemelerin yazarın kendi özel görüş ve düşüncelerinş belirtmesini kastetmiştir.
3.Bir yazının okunması için ilgi çekici olması gereklidir.
Sayfa 93
1.*yazar kendine ilginç gelen konuları ele alır.
*konular yüzeysel değil,derinlemesine ele alınır.
*İşlenen konu üzerindeki düşüncelere yazar kendi yorumunuda katar
*Ciddi bir anlatım vardır
*Dil göndergesel işlevde kullanılır.
Sayfa 102
5.Etkinlik
Konularına Göre Denemeler
Kişisel duyarlılık ve dikkati konu alan denemeler
Görgü ve pazarcılıktır(kitaptaki deneme örnekleri)
Özellikleri:günlük hayatla ilgili konularda kişisel duyarlılık ve dikkat konu edinilir
Öğretici-Eleştirel denemeler
Ruh ve beden(kitaptaki deneme örneği)
Özellikleri
Daha çok eğitici ve öğretici bir rol üstlenen denemelerdir
Sosyal ve Felsefi Konulrda Bireysel Düşünceyi ifade eden Denemeler
Bilgi ve düşünce(kitaptaki deneme örneği)
Sosyal ve Felsefi konuları işleyen denemelerdir.
6.Etkinlik.Tüm kutucuklara işaret koyun.
NOT:Deneme yazmak için derin bir kültür birikimine sahip olunması gerekir.bu yüzden denemelerde bazı anlaşılmayan kelimeler olabilir.Ama bu kelimeler anlaşılmayı ve akıcılığı pek etkilemez
Sayfa 103
soru 2:Açıklayıcı,kanıtlayıcı ve öğretici anlatım türleri kullanılmıştır.
soru 3:göndergesel işlevde kullanılmıştır
8.Etkinlik
Sohbet
Dil:samimi ve içtendir.Nükteli anlatım vardır.
Deneme
dil:Ciddidir.Nükteli anlatıma yer verilmez.
Sohbet
tema:güncel
Deneme
tema:ilgi çekici
Sohbet
Söyleyiş-üslüp:içtenlik vardır.
Deneme
Söyleyiş üslüp:duygudan çok düşünce vardır
9.Etkinlik
Büyük-küçük,içeri-dışarı gibi zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.Bu sözcükler karşıt durumları ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır.Yazar karşıtlıklardan yararlanarak asıl anlatmak istediği düşünceyi ortaya koymuştur.
10.Etkinlik
Metinde ''gözüne almak''deyimi yanlış kullanılmıştır.''göze almak'' şekliyle düzeltilebilir.
Anlama Yorumlama
1.Deneme yazarları engin kültür birikimleri ve geniş düşünce dünyaları ile okuyuculara faydalı olurlar.Ele aldıkları konularda düşüncelerini ortaya koyar ve okuyucularına bir düşünce kapısı açarlar.
2.İnsan hayal ve kültür dünyasını geliştirir.Kişinin farklı fikirlere açık olmasını ve saygı duymasını sağlar.
Ö.lçme Ve Değerlendirme
1.Düşünce
2.D,Y,D
3.D
4.C
5.E
6.A

www.cografyadersanesi.blogspot.com
www.osscografya.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !